دانلود فایل اس بوت حذف اف ار پی g935f اندروید هفت برای اولین بار در ایران :: کمیاب رام

[RB@Blog_Title]

دانلود فایل اس بوت حذف اف ار پی  g935f اندروید هفت برای اولین بار در ایران

توجه کنید با رایت این فایل از طریق اودین در قسمت ap یو اس بی دیباگینگ گوشی شما فعال میشود و جهت حذف اف ار پی کافی است گوشی را روشن کنید و توسط یکی از برنامه های حذف FRP از طریق ای دی بی قفل frp را بردارید دانلود فایل
Sboot frp reset