رام های کوک شده و MULTI LANGUAGE :: کمیاب رام

[RB@Blog_Title]

فایل فلش فارسی تبدیل G850K به G850F با اندروید 5.0.2

 

فایل فلش فارسی تبدیل G850K به G850F با اندروید 5.0.2

قابل رایت از طریق اودین

دارای زبان فارسی

حذف ویروس

رفع هنگی و ماندن روی آرم

حل مشکل WIFI

این فایل صد در صد تست شده و سالم می باشد

ادامه مطلب +دانلود

فایل فلش فارسی تبدیل G850M به G850F با اندروید 5.0.2

فایل فلش فارسی تبدیل G850M به G850F با اندروید 5.0.2

قابل رایت از طریق اودین

دارای زبان فارسی

حذف ویروس

رفع هنگی و ماندن روی آرم

حل مشکل WIFI

این فایل صد در صد تست شده و سالم می باشد

ادامه مطلب +دانلود

فایل فلش فارسی تبدیل G850Y به G850F با اندروید 5.0.2

 

فایل فلش فارسی تبدیل G850Y به G850F با اندروید 5.0.2

قابل رایت از طریق اودین

دارای زبان فارسی

حذف ویروس

رفع هنگی و ماندن روی آرم

حل مشکل WIFI

این فایل صد در صد تست شده و سالم می باشد

ادامه مطلب +دانلود

دانلود رام فارسی گوشی T210R اندروید 4.4.2

چهارشنبه, ۶ دی ۱۳۹۶، ۰۵:۰۹ ب.ظ

 دانلود رام فارسی گوشی T210R اندروید 4.4.2

 

 

 رام فارسی گوشی T210R اندروید 4.4.2

 

دارای زبان فارسی

حذف ویروس

رفع هنگی و ماندن روی آرم

این فایل صد در صد تست شده و سالم می باشد

ادامه مطلب +دانلود

دانلود رام فارسی گوشی SM-J120H اندروید 5.1.1

چهارشنبه, ۶ دی ۱۳۹۶، ۰۵:۰۹ ب.ظ

 دانلود رام فارسی گوشی SM-J120H اندروید 5.1.1

 

 

 رام فارسی گوشی SM-J120H اندروید 5.1.1

 

دارای زبان فارسی

حذف ویروس

رفع هنگی و ماندن روی آرم

این فایل صد در صد تست شده و سالم می باشد

ادامه مطلب +دانلود

دانلود رام فارسی گوشی SM-G928P اندروید 6.0.1

چهارشنبه, ۶ دی ۱۳۹۶، ۰۵:۰۸ ب.ظ

  رام فارسی گوشی SM-G928P اندروید 6.0.1


 

 رام فارسی گوشی SM-G928P اندروید 6.0.1

 

دارای زبان فارسی

حذف ویروس

رفع هنگی و ماندن روی آرم

این فایل صد در صد تست شده و سالم می باشد

ادامه مطلب +دانلود

دانلود رام فارسی گوشی SM-G925T اندروید 6.0.1

چهارشنبه, ۶ دی ۱۳۹۶، ۰۵:۰۸ ب.ظ

  رام فارسی گوشی SM-G925T اندروید 6.0.1

 

 

 رام فارسی گوشی SM-G925T اندروید 6.0.1

 

دارای زبان فارسی

حذف ویروس

رفع هنگی و ماندن روی آرم

این فایل صد در صد تست شده و سالم می باشد


ادامه مطلب +دانلود

دانلود رام فارسی گوشی SM-G920T اندروید 7

چهارشنبه, ۶ دی ۱۳۹۶، ۰۵:۰۷ ب.ظ

 دانلود رام فارسی گوشی SM-G920T اندروید 7

 


 رام فارسی گوشی SM-G920T اندروید 7

 

دارای زبان فارسی

حذف ویروس

رفع هنگی و ماندن روی آرم

این فایل صد در صد تست شده و سالم می باشد

ادامه مطلب +دانلود

دانلود رام فارسی گوشی SM-G920T اندروید 6.0.1

چهارشنبه, ۶ دی ۱۳۹۶، ۰۵:۰۷ ب.ظ

 

 

 دانلود رام فارسی گوشی SM-G920T اندروید 6.0.1

 

 

 رام فارسی گوشی SM-G920T اندروید 6.0.1

 

دارای زبان فارسی

حذف ویروس

رفع هنگی و ماندن روی آرم

این فایل صد در صد تست شده و سالم می باشد

ادامه مطلب +دانلود

دانلود رام فارسی گوشی SM-G850F اندروید 5.0.2

چهارشنبه, ۶ دی ۱۳۹۶، ۰۵:۰۶ ب.ظ

 

 

 دانلود رام فارسی گوشی SM-G850F اندروید 5.0.2

 

 

 رام فارسی گوشی SM-G850F اندروید 5.0.2

 

دارای زبان فارسی

حذف ویروس

رفع هنگی و ماندن روی آرم

این فایل صد در صد تست شده و سالم می باشد

ادامه مطلب +دانلود