تمام مدل های J2 :: کمیاب رام

[RB@Blog_Title]

 رام چهار فایل مخصوص J200H اندروید 5.1.1


 رام چهار فایل مخصوص J200H اندروید 5.1.1


قابل رایت با نرم افزار اودین و دانگل bst  و باکس های سامسونگ

حل مشکل شماره سریال IMEI از دسترس خارج شده. Null شده

 

ترمیم شبکه

حل مشکل بیس باند

ترمیم بوت

دانگرید کردن

 

مشخصات فایل:

ادامه مطلب +دانلود

رام چهار فایل مخصوص J200G اندروید 5.1.1


رام چهار فایل مخصوص J200G اندروید 5.1.1


قابل رایت با نرم افزار اودین و دانگل bst  و باکس های سامسونگ

حل مشکل شماره سریال IMEI از دسترس خارج شده. Null شده

 

ترمیم شبکه

حل مشکل بیس باند

ترمیم بوت

دانگرید کردن

 

مشخصات فایل:

J200GUDXU1AOJ1_OLB1AOJ1

ادامه مطلب +دانلود

رام فارسی چهار فایل مخصوص J200F اندروید 5.1.1


رام فارسی چهار فایل مخصوص J200F اندروید 5.1.1


قابل رایت با نرم افزار اودین و دانگل bst  و باکس های سامسونگ

حل مشکل شماره سریال IMEI از دسترس خارج شده. Null شده

 

ترمیم شبکه

حل مشکل بیس باند

ترمیم بوت

دانگرید کردن

 

مشخصات فایل:

J200FXXU1AOI6_OJV1AOI6

ادامه مطلب +دانلود