اموزش کامل هارد ریست و حذف قفل تبلت مارشال me-610 رایگان و اسان در عرض پنج دقیقه :: کمیاب رام

[RB@Blog_Title]

#رایگان

#اموزش

#هاردریست

@KAMYABROM_IR

WWW.KAMYABROM.IR

هارد ریست تبلت مارشال me-610   آموزش:

تبلت را خاموش کنید ....

دکمه پاور و همچنین دکمه کناریش رو همزمان 8 ثانیه نگه دارید

وقتی لوگوی مارشال رو دیدین هر دو دکمه را رها کنید

ب فاصله یک ثانیه هر دو دکمه را متداول فشار دهید و این کار را ادامه دهید تا وارد منو ریکاور شوید

از آنجا وایپ کنید

@KAMYABROM_IR ✅