تمامی رام های چهار فایل سری G :: کمیاب رام

[RB@Blog_Title]

کاربردهای رام 4 فایل G110H:

شماره سریال IMEI از دسترس خارج شده. Null شده SM-G110H    

مشکل بیس باند G110H   
ترمیم بوت G110H       
ترمیم شبکه MODEM G110H   

........................................

ادامه مطلب +دانلود

کاربردهای رام 4 فایل G110B:

شماره سریال IMEI از دسترس خارج شده. Null شده SM-G110B    

مشکل بیس باند G110B   
ترمیم بوت G110B       
ترمیم شبکه MODEM G110B   

........................................

ادامه مطلب +دانلود