مشکل بوتلوپ A5100 :: کمیاب رام

[RB@Blog_Title]

کاربردهای رام 4 فایل A5100:

شماره سریال IMEI از دسترس خارج شده. Null شده SM-A5100    

مشکل بیس باند A5100   
ترمیم بوت A5100       
ترمیم شبکه MODEM A5100   

........................................

ادامه مطلب +دانلود