SAMSUNG MTK :: کمیاب رام

[RB@Blog_Title]

 • نویسنده :
 • بازدید : [۶۶۷] مشاهده
 • دسته بندی : دسته: SAMSUNG MTK ,

دانلود رام گوشی چینی طرح سامسونگ  Samsung j1 mini  با مشخصه SM-j105h  پردازنده مدیاتک MT6572 با لینک مستقیم و پر سرعت

بکاپ گرفته شده توسط cm2 قابل رایت با فلش تولز صدرصد تست شده

ادامه مطلب +دانلود
 • نویسنده :
 • بازدید : [۱۸۳۰] مشاهده
 • دسته بندی : دسته: SAMSUNG MTK ,

دانلود رام گوشی چینی طرح سامسونگ  Samsung Galaxy S8  با مشخصه SM-G950  پردازنده مدیاتک MT6580 با لینک مستقیم و پر سرعت

دانلود رام گوشی چینی طرح سامسونگ  Samsung Galaxy S8  با مشخصه SM-G950  پردازنده مدیاتک MT6580 با لینک مستقیم و پر سرعت

بکاپ گرفته شده توسط cm2 قابل رایت با فلش تولز صدرصد تست شده

شناسه رام :

Samsung SM-G950 S8-MT6580-Android-6.0.1.rarدارای فایل یوزر دیتا و کش

برای جم اوری این رام ها زحمت زیادی کشیده شده است از باز فروش ان ها جدا خود داری نمایید

موارد استفاده رام :

ادامه مطلب +دانلود
 • نویسنده :
 • بازدید : [۵۶۱] مشاهده
 • دسته بندی : دسته: SAMSUNG MTK ,


دانلود رام گوشی طرح سامسونگ GT-I9060 با پردازنده مدیاتک MT6572 با لینک مستقیم و پر سرعت

دانلود رام گوشی طرح سامسونگ GT-I9060 با پردازنده مدیاتک MT6572 با لینک مستقیم و پر سرعت

بکاپ گرفته شده توسط cm2 قابل رایت با فلش تولز صدرصد تست شده

شناسه رام :

Samsung GT-i9060 MTK6572_1604191150.Bin_.zip

دارای فایل یوزر دیتا و کش

موارد استفاده رام :

حلش مشکلی خاموشی گوشی چینی SAMSUNG SM-i9060 MT6572 طرح سامسونگ گرند نئو   

حل مشکل هنگ روی لگو گوشی چینی SAMSUNG SM-i9060 MT6572 طرح سامسونگ گرند نئو    

حل مشکل imi null گوشی چینی SAMSUNG SM-i9060 MT6572 طرح سامسونگ گرند نئو    

انبریک گوشی چینی SAMSUNG SM-i9060 MT6572 طرح سامسونگ گرند نئو    

حذف ویروس گوشی چینی SAMSUNG SM-i9060 MT6572 طرح سامسونگ گرند نئو   

ترمیم بوت گوشی چینی SAMSUNG SM-i9060 MT6572 طرح سامسونگ گرند نئو    

حل مشکل حافظه پر است گوشی چینی SAMSUNG SM-i9060 MT6572 طرح سامسونگ گرند نئو

حل مشکل عدم شناسایی خطوط گوشی چینی SAMSUNG SM-i9060 MT6572 طرح سامسونگ گرند نئو

و .....

پرداخت و دانلود

ادامه مطلب +دانلود
 • نویسنده :
 • بازدید : [۷۲۲] مشاهده
 • دسته بندی : دسته: SAMSUNG MTK ,

دانلود رام گوشی چینی طرح سامسونگ  Samsung Galaxy Grand Prime  با مشخصه Samsung G530H  پردازنده مدیاتک MT6572 با لینک مستقیم و پر سرعت

دانلود رام گوشی چینی طرح سامسونگ Samsung Galaxy Grand Prime با مشخصه Samsung G530H MT6572 پردازنده مدیاتک MT6572 با لینک مستقیم و پر سرعت       .

بکاپ گرفته شده توسط cm2 قابل رایت با فلش تولز صدرصد تست شده

شناسه رام :


Samsung G530H MT6572 (GALAX Grand Prime) 4.2.2 ALPS.JB3.MP.V1.38

دارای فایل یوزر دیتا و کش

برای جم اوری این رام ها زحمت زیادی کشیده شده است از باز فروش ان ها جدا خود داری نمایید

موارد استفاده رام :

حل مشکلی خاموشی گوشی چینی طرح سامسونگ Samsung G530H MT6572    

حل مشکل هنگ روی لگو گوشی چینی چینی طرح سامسونگ Samsung G530H MT6572   

حل مشکل imi null گوشی چینی طرح سامسونگ Samsung G530H MT6572      

انبریک گوشی چینی طرح سامسونگ Samsung G530H MT6572     

حذف ویروس گوشی چینی طرح سامسونگ Samsung G530H MT6572v   

ترمیم بوت گوشی چینی چینی طرح سامسونگ Samsung G530H MT6572          

حل مشکل حافظه پر است گوشی چینی طرح سامسونگ Samsung G530H MT6572          

حل مشکل عدم شناسایی خطوط گوشی چینی طرح سامسونگ Samsung G530H MT6572              

و .....

دانلود با لینک مسستقیم

ادامه مطلب +دانلود
 • نویسنده :
 • بازدید : [۱۲۸۲] مشاهده
 • دسته بندی : دسته: SAMSUNG MTK ,

دانلود رام گوشی چینی طرح سامسونگ ON7 با مشخصه gxq6580 با پردازنده مدیاتک MT6572 با لینک مستقیم و پر سرعت

 دانلود رام گوشی چینی طرح سامسونگ ON7 با مشخصه gxq6580 با پردازنده مدیاتک MT6572 با لینک مستقیم و پر سرعت

بکاپ گرفته شده توسط cm2 قابل رایت با فلش تولز صدرصد تست شده

شناسه رام :

MT6580 alps gxq6580 weg l gxq6580 weg l 5.1 ALPS.L1.MP6.V2

دارای فایل یوزر دیتا و کش

برای جم اوری این رام ها زحمت زیادی کشیده شده است از باز فروش ان ها جدا خود داری نمایید

موارد استفاده رام :

حل مشکلی خاموشی گوشی چینی طرح سامسونگ On7  

حل مشکل هنگ روی لگو گوشی چینی چینی طرح سامسونگ On7  

حل مشکل imi null گوشی چینی طرح سامسونگ On7     

انبریک گوشی چینی طرح سامسونگ On7        

حذف ویروس گوشی چینی طرح سامسونگ On7       

ترمیم بوت گوشی چینی چینی طرح سامسونگ On7           

حل مشکل حافظه پر است گوشی چینی طرح سامسونگ On7            

حل مشکل عدم شناسایی خطوط گوشی چینی طرح سامسونگ On7              

و .....

دانلود رام گوشی چینی طرح سامسونگ On7

ادامه مطلب +دانلود
 • نویسنده :
 • بازدید : [۱۳۸۴] مشاهده
 • دسته بندی : دسته: SAMSUNG MTK ,

دانلود رام گوشی چینی طرح سامسونگ J1 با مشخصه SM-J100H با پردازنده مدیاتک MT6572 با لینک مستقیم و پر سرعت

 دانلود رام گوشی چینی طرح سامسونگ J1 با مشخصه SM-J100H با پردازنده مدیاتک MT6572 با لینک مستقیم و پر سرعت

بکاپ گرفته شده توسط cm2 قابل رایت با فلش تولز صدرصد تست شده

شناسه رام :


MT6572__NAND__keytak72_cwet_lca_J100H OK.4.4.4-rar

دارای فایل یوزر دیتا و کش

برای جم اوری این رام ها زحمت زیادی کشیده شده است از باز فروش ان ها جدا خود داری نمایید

موارد استفاده رام :

حل مشکلی خاموشی گوشی چینی طرح سامسونگ J1 با مشخصه SM-J100H   

حل مشکل هنگ روی لگو گوشی چینی طرح سامسونگ J1 با مشخصه SM-J100H   

حل مشکل imi null گوشی چینی طرح سامسونگ J1 با مشخصه SM-J100H     

انبریک گوشی چینی طرح سامسونگ J1 با مشخصه SM-J100H     

حذف ویروس گوشی چینی طرح سامسونگ J1 با مشخصه SM-J100H     

ترمیم بوت گوشی چینی طرح سامسونگ J1 با مشخصه SM-J100H         

حل مشکل حافظه پر است گوشی چینی طرح سامسونگ J1 با مشخصه SM-J100H           

حل مشکل عدم شناسایی خطوط گوشی چینی طرح سامسونگ J1 با مشخصه SM-J100H           

و .....

دانلود رام گوشی چینی طرح سامسونگ J1 با مشخصه SM-J100H

ادامه مطلب +دانلود
 • نویسنده :
 • بازدید : [۱۳۴۷] مشاهده
 • دسته بندی : دسته: SAMSUNG MTK ,

دانلود رام گوشی چینی طرح سامسونگ S6 با مشخصه SM-G920F با پردازنده مدیاتک MT6572 با لینک مستقیم و پر سرعت

دانلود رام گوشی چینی طرح سامسونگ S6 با مشخصه SM-G920F

بکاپ گرفته شده توسط cm2 قابل رایت با فلش تولز صدرصد تست شده

شناسه رام :

MT6572 samsung SM-G920F Galaxy N5 5.1.1 ALPS.JB3.MP.V1

دارای فایل یوزر دیتا و کش

موارد استفاده رام :

حل مشکلی خاموشی گوشی چینی طرح سامسونگ S6 با مشخصه SM-G920F    

حل مشکل هنگ روی لگو گوشی چینی طرح سامسونگ S6 با مشخصه SM-G920F     

حل مشکل imi null گوشی چینی طرح سامسونگ S6 با مشخصه SM-G920F    

انبریک گوشی چینی طرح سامسونگ S6 با مشخصه SM-G920F    

حذف ویروس گوشی چینی طرح سامسونگ S6 با مشخصه SM-G920F    

ترمیم بوت گوشی چینی طرح سامسونگ S6 با مشخصه SM-G920F     

حل مشکل حافظه پر است گوشی چینی طرح سامسونگ S6 با مشخصه SM-G920F       

حل مشکل عدم شناسایی خطوط گوشی چینی طرح سامسونگ S6 با مشخصه SM-G920F        

و .....

دانلود رام گوشی چینی طرح سامسونگ S6 با مشخصه SM-G920F

ادامه مطلب +دانلود
 • نویسنده :
 • بازدید : [۱۲۵۰] مشاهده
 • دسته بندی : دسته: SAMSUNG MTK ,

دانلود رام گوشی چینی طرح سامسونگ SM-G5308W   با پردازنده مدیاتک MT6572 با لینک مستقیم و پر سرعت

دانلود رام گوشی چینی طرح سامسونگ SM-G5308W

بکاپ گرفته شده توسط cm2 قابل رایت با فلش تولز صدرصد تست شده

شناسه رام :

MT6572 samsung SM-G5308W SM-G5308W 4.4.4 ALPS.JB3.MP.V1

دارای فایل یوزر دیتا و کش

موارد استفاده رام :

حل مشکلی خاموشی گوشی چینی طرح سامسونگ SM-G5308W    

حل مشکل هنگ روی لگو گوشی چینی طرح سامسونگ SM-G5308W    

حل مشکل imi null گوشی چینی طرح سامسونگ SM-G5308W   

انبریک گوشی چینی طرح سامسونگ SM-G5308W   

حذف ویروس گوشی چینی طرح سامسونگ SM-G5308W   

ترمیم بوت گوشی چینی طرح سامسونگ SM-G5308W   

حل مشکل حافظه پر است گوشی چینی طرح سامسونگ SM-G5308W      

حل مشکل عدم شناسایی خطوط گوشی چینی طرح سامسونگ SM-G5308W      

و .....

دانلود رام گوشی چینی طرح سامسونگ SM-G5308W

برای جم اوری این رام ها زحمت زیادی کشیده شده است از باز فروش ان ها جدا خود داری نمایید

ادامه مطلب +دانلود
 • نویسنده :
 • بازدید : [۱۴۵۷] مشاهده
 • دسته بندی : دسته: SAMSUNG MTK ,

دانلود رام گوشی چینی طرح سامسونگ SM-A7000 با پردازنده مدیاتک MT6572 با لینک مستقیم و پر سرعت

این رام مخصوص گوشی سامسونگ طرح A7 میباشد

A7 چینی

بکاپ گرفته شده توسط cm2 قابل رایت با فلش تولز صدرصد تست شده

شناسه رام :


MT6572__samsung__SM-A7000__Galaxy A7__4.4.4__ALPS.JB3.MP.V1

دارای فایل یوزر دیتا و کش

موارد استفاده رام :

حل مشکلی خاموشی گوشی چینی طرح سامسونگ SM-A7000 با پردازنده مدیاتک MT6572   

حل مشکل هنگ روی لگو گوشی چینی طرح سامسونگ SM-A7000 با پردازنده مدیاتک MT6572    

حل مشکل imi null گوشی چینی طرح سامسونگ SM-A7000 با پردازنده مدیاتک MT6572   

انبریک گوشی چینی طرح سامسونگ SM-A7000 با پردازنده مدیاتک MT6572   

حذف ویروس گوشی چینی طرح سامسونگ SM-A7000 با پردازنده مدیاتک MT6572       

ترمیم بوت گوشی چینی طرح سامسونگ SM-A7000 با پردازنده مدیاتک MT6572     

حل مشکل حافظه پر است گوشی چینی طرح سامسونگ SM-A7000 با پردازنده مدیاتک MT6572    

حل مشکل عدم شناسایی خطوط گوشی چینی طرح سامسونگ SM-A7000 با پردازنده مدیاتک MT6572     

و .....

دانلود رام گوشی چینی طرح سامسونگ SM-A7000 با پردازنده مدیاتک MT6572 با لینک مستقیم

ادامه مطلب +دانلود
 • نویسنده :
 • بازدید : [۶۷۲] مشاهده
 • دسته بندی : دسته: SAMSUNG MTK ,

دانلود پک هر پنج عدد فایل گوشی چینی MT6572 Samsung  Core GT-I8262 با لینک مستقیم

توجه داشته باشد پس از دانلود به شما یک فایل تکست داده میشود که در ان هر یک از مشخصات و لینک ها بصورت جداگانه گزاشته شده است با این پک شما صدرصد قادر خواهید بود گوشی بریک شده را انبریک کنید

دانلود پک هر پنج عدید فایل گوشی چینی MT6572 Samsung Core GT-I8262 با لینک مستقیم

بکاپ گرفته شده توسط cm2 قابل رایت با فلش تولز صدرصد تست شده

شناسه رامها :

1

MT6572 Samsung GT-I8262 Core 4.0.4 ALPS.JB3.MP.V1

2


MT6572__samsung__GT-I8262__GT-I8262__ ... ALPS.JB3.MP.V1_(329 MB)_.zip

3

MT6572__samsung__GT-I8262__GT-I8262__4.0.4__ALPS.JB3.MP.V1_.zip

4


MT6572__samsung__GT-I8262__GT-I8262__4.1.2__ALPS.JB3.MP.V1_(263 MB)_.rar

5

MT6572__samsung__GT-I8262__lenovo72_w ... ALPS.JB3.MP.V1_(383 MB)_.rar

دارای فایل یوزر دیتا و کش

موارد استفاده رام :

حل مشکلی خاموشی گوشی چینی MT6572 Samsung  Core GT-I8262

حل مشکل هنگ روی لگو گوشی چینی MT6572 Samsung  Core GT-I8262   

حل مشکل imi null گوشی چینی MT6572 Samsung  Core GT-I8262  

انبریک گوشی چینی MT6572 Samsung  Core GT-I8262

حذف ویروس گوشی چینی MT6572 Samsung  Core GT-I8262

ترمیم بوت گوشی چینی MT6572 Samsung  Core GT-I8262 

حل مشکل حافظه پر است گوشی چینی MT6572 Samsung  Core GT-I8262  

حل مشکل عدم شناسایی خطوط گوشی چینی MT6572 Samsung  Core GT-I8262

حل مشکل بریک تمامی مدل های گوشی چینی MT6572 Samsung  Core GT-I8262 

و .....

 

دانلود پک هر پنج عدد فایل گوشی چینی MT6572 Samsung Core GT-I8262

برای جم اوری این رام ها زحمت زیادی کشیده شده است از باز فروش ان ها جدا خود داری نمایید

ادامه مطلب +دانلود